Publikacje

  Uczelniana baza danych publikacji (od 2011 roku)

Warte polecenia ...

 1. Pater Z., Samołyk G. Podstawy technologii obróbki plastycznej metali. Lublin: Wydaw. Politechniki Lubelskiej 2013, ISBN 978-83-63569-89-1(pełny tekst)
 2. Samołyk G. Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego. Lublin: Wydaw. Politechniki Lubelskiej 2012, ISBN 978-83-62596-76-8 (pełny tekst)
 3. Samołyk G. Wybrane zagadnienia technologii i teorii prasowania obwiedniowego. Lublin: Wydaw. Politechniki Lubelskiej 2012, ISBN 978-83-62596-77-5 (pełny tekst)
 4. Samołyk G. Studium procesu prasowania obwiedniowego tulei kołnierzowych. Lublin: Wydaw. Politechniki Lubelskiej 2016, ISBN 978-83-7947-184-3 (pełny tekst)
 5. Pater Z., Samołyk G. Podstawy teorii i analizy obróbki plastycznej metali. Lublin: Wydaw. Politechniki Lubelskiej 2011, ISBN 978-83-62596-55-3 (pełny tekst)
 6. Samołyk G. Podstawy programowania komputerów dla inżynierów. Lublin: Wydaw. Politechniki Lubelskiej 2011, ISBN 978-83-62596-46-1 (pełny tekst)
 7. Samołyk G., Pater Z. Rowek na wypływkę w kuciu matrycowym. Lublin: Wydaw. LTN 2005, ISBN 83-87833-64-9 (pełny tekst)


Pełna lista publikacji (monografie, podręczniki, artykuły, referaty)

   2016

 1. Samołyk G. Studium procesu prasowania obwiedniowego tulei kołnierzowych. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 2016, ISBN 978-83-7947-184-3
 2. Samołyk G. Wpływ sposobu wahań matrycy na energochłonność procesu wywijania kołnierza z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym. Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling Nr 3 (2016), s. 132-135

   2015

 1. Pater Z., Samołyk G. Selected issues of metal forming. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 2015, ISBN 978-83-7947-126-3
 2. Samołyk G. Sposób i narzędzia do wywijania kołnierza z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym. Patent nr 218595, WIADONOŚCI UP 01/2015
 3. Samołyk G. Sposób i narzędzia do wywijania końców rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym. Patent nr 219456, WIADONOŚCI UP 04/2015
 4. Samołyk G. Sposób i urządzenie do prasowania obwiedniowego na zimno. Patent nr 219954, WIADONOŚCI UP 08/2015

   2014

 1. Samołyk G. Analiza numeryczna prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu tarcza z występami. Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling Nr 4 (2014), s. 197-201
 2. Samołyk G. Numerical investigation of producing a Ti6Al4V alloy jaw coupling sleeve-disk by orbital forging. Metalurgija Vol. 53 Issue 4 (2014), pp. 497-500
 3. Samołyk G. Charakterystyka obciążenia narzędzi podczas prasowania obwiedniowego. Hutnik. Wiadomości Hutnicze Nr 7 (2014), s. 456-459
 4. Samołyk G. Orbital forging of a Ti6Al4V alloy jaw coupling sleeve. Key Engineering Materials Vols. 622-623 (2014), pp. 1228-1234
 5. Samołyk G. Porównanie schematów prasowania obwiedniowego na przykładzie wykonania odkuwki piasty z tarczą. Hutnik. Wiadomości Hutnicze Nr 9 (2014), s. 657-662
 6. Samołyk G. Sposób i narzędzie do prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu pierścień z występami kłowymi. Zgłoszenie patentowe P.402721, 2013-02-11. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 17 (1014), s. 9

   2013

 1. Pater Z., Samołyk G. Podstawy technologii obróbki plastycznej metali. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 2013
 2. Samołyk G. Investigation of the cold orbital forging process of an AlMgSi alloy bevel gear. Journal of Materials Processing Technology Vol. 213 (2013), pp. 1692-1702
 3. Samołyk G. Studies on stress and strain state in cold orbital forging a AlMgSi alloy flange pin. Archives of Metallurgy and Materials Vol. 58 (2013), pp. 1183-1189
 4. Samołyk G. Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego. Rudy i Metale Nieżelazne Nr 2 (2013), s. 74-79
 5. Samołyk G. Prasowanie obwiedniowe odkuwki piasty sprzęgła kłowego wykonanej ze stopu magnezu Mg4AlZn0,5Mn. Rudy i Metale Nieżelazne Nr 6 (2013), s. 320-326
 6. Samołyk G. Prasowanie obwiedniowe odkuwki sprzęgła kłowego z użyciem wkładki dociskowej. Rudy i Metale Nieżelazne Nr 8 (2013), s. 435-441
 7. Samołyk G., Winiarski G. Kucie odkuwki piasty sprzęgła kłowego wykonanej ze stopu Ti6Al4V. Hutnik. Wiadomości Hutnicze Nr 8 (2013) s. 588-592
 8. Winiarski G., Gontarz A., Samołyk G. Innowacyjne metody plastycznego kształtowania wyrobów drążonych z kołnierzami. Rozdział 1 w monografii: pod red. Gardyński L., Szala M. Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn. Lublin: Wyd. Pol. Lubelskiej 2013, ISBN 978-83-63569-85-3, s. 6-20

   2012

 1. Samołyk G. Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego. Lublin: Wyd. Pol. Lubelskiej 2012
 2. Samołyk G. Wybrane zagadnienia technologii i teorii prasowania obwiedniowego. Lublin: Wyd. Pol. Lubelskiej 2012
 3. Samołyk G. Orbital Forging of a Sleeve-Type Part with a Simultaneous Flanging. Steel Research International “Special edition: Metal Forming 2012” (2012), pp. 175-178
 4. Samołyk G., Tomczak J. Bartnicki J. Cold forming of AlCu4MgSi alloy by orbital forging. Archives of Metallurgy and Materials Vol. 57 (2012), pp. 205-209
 5. Samołyk G. Sposób i urządzenie do prasowania obwiedniowego na zimno. Zgłoszenie patentowe P.392860, 2010-11-04. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 10 (1001), s. 9-9
 6. Samołyk G. Sposób i narzędzia do wywijania końców rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym. Zgłoszenie patentowe P.394431, 2011-04-04. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 10-10
 7. Samołyk G. Sposób i narzędzia do wywijania kołnierza z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym. Zgłoszenie patentowe P.394432, 2011-04-04. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 9-10

   2011

 1. Pater Z., Samołyk G. Podstawy teorii i analizy obróbki plastycznej metali. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 2011
 2. Samołyk G. Podstawy programowania komputerów dla inżynierów. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 2011
 3. Samołyk G. Wpływ ruchu i prędkości narzędzi na płynięcie metalu w prasowaniu obwiedniowym. Rudy i Metale Nieżelazne Nr 11 (2011) s. 714-718
 4. Samołyk G. Wpływ zmiany rodzaju ruchu wahającego stempla na wybrane parametry siłowe prasowania obwiedniowego wypraski. Mechanika. Zeszyt naukowy nr 238, „edycja: Fizyczne i Matematyczne Modelowania Procesów Obróbki Plastycznej”. Warszawa: OWPW 2011, s. 31-36
 5. Samołyk G. Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza. Hutnik. Widomości Hutnicze Nr 1 (2011) s. 109-112
 6. Bartnicki J., Tomczak J., Samołyk G. Numerical analysis of sleeve clamping process. Computer Methods in Materials Science Vol. 11 (2011) No. 2, pp. 225-228

   2010

 1. Samołyk G. (pod red. ): Pro-Tech-Ma 2010. Progresywne technologie i materiały. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 2010
 2. Samołyk G. Zastosowanie prasowania obwiedniowego do wytwarzania tarczy sprzęgła kłowego wykonanego ze stopu AlMgSi. Obróbka Plastyczna Metali t. XXI (2010) Nr 4, s. 229-238
 3. Gontarz A., Pater Z., Samołyk G., Tofil A. Forging of Connecting Rod without Flash. Steel Research International “Special edition: Metal Forming 2010” Vol. 81 (2010) No 9, pp. 358-361
 4. Samołyk G., Bartnicki J., Gontarz A. Fracture Model for FEM Modelling of Cold Metal Forging. Steel Research International “Special edition: Metal Forming 2010” Vol. 81 (2010) No 9, pp. 302-305
 5. Bartnicki J., Magryta J., Pater Z., Samołyk G. Rotary Compression Processes of Hollowed Parts. Steel Research International “Special edition: Metal Forming 2010” Vol. 81 (2010) No 9, pp. 206-209
 6. Samołyk G., Pater Z. Spęczanie głowy szyny S60 z fragmentem środnika. Rudy i Metale Nieżelazne Nr 6 (2010) s. 389-392
 7. Samołyk G. Powierzchnia kontaktu wypraska-stempel podczas prasowania obwiedniowego stopu AlMgSi. Rudy i Metale Nieżelazne Nr 6 (2010) s. 372-376
 8. Samołyk G. Model płynięcia stopu Al z serii 6000 odkształcanego na zimno. Rudy i Metale Nieżelazne Nr 6 (2010) s. 326-329
 9. Bartnicki J., Samołyk G. Analiza sił w procesach przepychania obrotowego. Rudy i Metale Nieżelazne Nr 2 (2010) s. 96-98

   2009

 1. Samołyk G., Bartnicki J. Metoda elementów skończonych. Rozwiązanie typu explicit. Rozdział 5 w monografii: pod red. Gontarz A. Aspekty teoretyczne i badawcze prac zrealizowanych w KKMiTOP w 2008 r. Lublin: Wyd. Pol. Lubelskiej 2009, ISBN 978-83-7497-082-2, s. 83-112
 2. Samołyk G. Prasowanie na zimno. Analiza stanu zagadnienia. Rozdział 3 w monografii: pod red. Gontarz A. Aspekty teoretyczne i badawcze prac zrealizowanych w KKMiTOP w 2008 r. Lublin: Wyd. Pol. Lubelskiej 2009, ISBN 978-83-7497-082-2, s. 37-54
 3. Pater Z., Samołyk G. Określenie sił w procesie walcowania poprzeczno-klinowego. Hutnik. Wiadomości hutnicze Nr 12 (2009) s. 860-865
 4. Samołyk G., Bartnicki J. Wpływ wartości kąta pochylenia stempla na wybrane parametry w prasowaniu obwiedniowym. Rudy i Metale Nieżelazne Nr 12 (2009) s. 866-869
 5. Pater Z., Samołyk G. Określenie sił w procesie walcowania poprzeczno-klinowego. Hutnik. Wiadomości hutnicze Nr 12 (2009) s. 860-865
 6. Samołyk G., Bartnicki J. Wpływ wartości kąta pochylenia stempla na wybrane parametry w prasowaniu obwiedniowym. Rudy i Metale Nieżelazne Nr 12 (2009) s. 866-869
 7. Samołyk G. Prędkość posuwu w prasowaniu obwiedniowym wyprasek pierścieniowych. Rudy i Metale Nieżelazne Nr 11 (2009) s. 806-808
 8. Samołyk G. Analiza numeryczna kształtowania stopu AZ31 sposobem prasowania obwiedniowego na ciepło. Hutnik. Wiadomości hutnicze Nr 8 (2009) s. 653-656
 9. Samołyk G. The alternative methods of a rotary forging. International Scientific Conference “Progressive Technologies and Materials”, Rzeszów-Bezmiechowa 2009, p. 83-84
 10. Pater Z., Gontarz A., Samołyk G. Modelowanie numeryczne procesów walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek o kształtach złożonych. Mechanika. Zeszyt naukowy nr 226, „edycja: Fizyczne i Matematyczne Modelowania Procesów Obróbki Plastycznej”. Warszawa: OWPW
 11. Samołyk G., Pater Z., Bartnicki J. Wpływ zmiany rodzaju ruchu narzędzi na wybrane parametry w prasowaniu obwiedniowym. Mechanika. Zeszyt naukowy nr 226, „edycja: Fizyczne i Matematyczne Modelowania Procesów Obróbki Plastycznej”. Warszawa: OWPW 2009, s. 91-96
 12. Samołyk G., Pater Z., Bartnicki J. Modelowanie numeryczne centralnych pęknięć metalu w procesie ciągnienia prętów. Hutnik. Wiadomości hutnicze Nr 1 (2009) s. 95-97
 13. Bartnicki J., Pater Z., Samołyk G. The distributions of Wall-thickness of hollowed parts In rolling extrusion process. Archives of Metallurgy and Materials Vol. 54 (2009) pp. 660-663
 14. Pater Z., Gontarz A., Samołyk G., Bartnicki J. Analysis of cross rolling process of toothed titanium shafts. Archives of Metallurgy and Materials Vol. 54 (2009) pp. 617-626

   2008

 1. Bartnicki J., Pater Z., Samołyk G.: Analiza teoretyczna procesu przepychania obrotowego osiowo-symetrycznych wyrobów pełnych i drążonych. Rozdział 3 w monografii: pod red. Pater Z., Gontarz A., Weroński W.S. Przeprowadzone badania procesów plastycznego kształtowania w latach 2005-2007. Lublin: Wyd. Pol. Lubelskiej 2008, ISBN 978-83-7497-059-4, s. 31-46
 2. Samołyk G., Gontarz A, Pater Z.: Komputerowe wspomaganie wyznaczania krzywej umocnienia. Rozdział 10 w monografii pod red. Pater Z., Gontarz A., Weroński W.S. Przeprowadzone badania procesów plastycznego kształtowania w latach 2005-2007. Lublin: Wyd. Pol. Lubelskiej 2008, ISBN 978-83-7497-059-4, s. 173-200
 3. Samołyk G., Bartnicki J.: Komputerowe wspomaganie szacowania sił dla procesu przepychania obrotowego. Rozdział 5 w monografii pod red. Pater Z., Gontarz A., Weroński W.S. Przeprowadzone badania procesów plastycznego kształtowania w latach 2005-2007. Lublin: Wyd. Pol. Lubelskiej 2008, ISBN 978-83-7497-059-4, s. 59-72
 4. Pater Z., Gontarz A., Bartnicki A., Samołyk G. Analiza procesu walcowania poprzecznego wałków uzębionych tytanowych. VI Seminarium naukowe PLASTMET 2008. Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali. Łańcut, Polska 2008, s. 137-138
 5. Bartnicki J., Pater Z., Samołyk G. Rozkłady grubości ścianek wyrobów drążonych przepychanych obrotowo. VI Seminarium naukowe PLASTMET 2008. Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali. Łańcut, Polska 2008, s. 123-125
 6. Bartnicki J., Pater Z., Gontarz A., Kazanecki J., Samołyk G. The research on rolling-extrusion process of full and hollowed parts. Steel Research International “Special edition: Metal Forming 2008” Vol. 1 (2008) p. 364-368

   2007

 1. Pater Z., Samołyk G. Podstawy teoretyczne obróbki plastycznej metali. Chełm: Wydawnictwo PWSZ w Chełmie 2007
 2. Samołyk G. Sekwencyjne techniki analizy procesów kształtowania metali. Scientific Bulletin of Chelm. Section of Technical Sciences, No 1 (2007) s.183-192

   2005

 1. Samołyk G., Pater Z. Rowek na wypływkę w kuciu matrycowym. Lublin: Lubelskie Wydawnictwo Naukowe 2005
 2. Samołyk G. Wpływ kształtu rowka wypływki na stopień wypełnienia wykroju w procesie kucia matrycowego. Postęp w technologiach wytwarzania i konstrukcji maszyn. Societas Scientaiarum Lublinensis Vol. 14 (2005), s. 47-52
 3. Samołyk G., Pater Z. Zastosowanie metody SLFET do analizy procesu kucia matrycowego. Mechanika. Zeszyt naukowy nr 207, Warszawa. Politechnika Warszawska, 2005, s. 171-176
 4. Pater Z., Bartnicki J., Samołyk G. Numerical modelling of cross-wedge rolling process of ball pin. 8th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, COMMENT-AMPT 2005, Gliwice-Wisła, Poland 2005, pp. 461-464
 5. Samołyk G., Pater Z. Use of SLFET for design of flash gap with V-notched lands in a closed-die forging. 8th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, COMMENT-AMPT 2005, Gliwice-Wisła, Poland 2005, pp. 519-522
 6. Pater Z., Bartnicki J., Samołyk G. Numerical modelling of cross-wedge rolling process of ball pin. Journal of Materials Processing Technology 164-165 (2005) pp. 1235-1240
 7. Samołyk G., Pater Z. Use of SLFET for design of flash gap with V-notched lands in a closed-die forging. Journal of Materials Processing Technology 162-163 (2005) pp. 558-563

   2004

 1. Samołyk G., Pater Z. Sekwencyjna technika analizy procesu kucia matrycowego: program ForgeSLF. Rozdział 8 w monografii: pod red. Weroński W.S. Badania teoretyczno-technologiczne procesów plastycznego kształtowania metali. Lublin: Wyd. Pol. Lubelskiej 2004, s. 143-164
 2. Samołyk G., Pater Z. Application of the slip-line field method to the analysis of die cavity filling. Journal of Materials Processing of Technology 153-154 (2004) pp. 729-735
 3. Samołyk G., Pater Z. An influence of the selected flash variables on the closed-die forging processes. STEEL-GRIPS vol. 2 (2004), Suppl. Metal Forming 2004, pp. 147-151
 4. Samołyk G. Metoda sekwencyjnej symulacji procesu kucia w matrycach otwartych. Науково-Виробничий Журнал. Проблеми Техніки No 2 (2004), s. 87-91
 5. Samołyk G. Wpływ parametrów geometrycznych rowka wypływki na efektywność procesu kucia. Eksploatacja i Niezawodność nr 2 (2004), s. 50-54
 6. Samołyk G. Badania warunków tarcia dla pary trącej ołów-stal. V Międzynarodowa Sesja Naukowa. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2004, s. 304-307
 7. Samołyk G. Polioptymalizacja wymiarów tradycyjnego rowka wypływki. V Międzynarodowa Sesja Naukowa. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2004, s. 288-292

   2003

 1. Samołyk G. Nowa technika symulacji kucia matrycowego. Przegląd Mechaniczny nr 12/03 (2003), s. 32-34
 2. Samołyk G. Nowa technika symulacji kucia matrycowego. Mechanika. Zeszyt naukowy nr 201, Warszawa. Politechnika Warszawska, 2003, s. 31-36
 3. Samołyk G., Bartnicki J. Zastosowanie programu FormFEM do symulacji procesu kucia wału korbowego metodą TR. Obróbka Plastyczna Metali nr 3 (2003), s. 21-28
 4. Samołyk G., Pater Z. Application of the slip-line field method to the analysis of die cavity filling. International Conference on Advanced in materials and Processing Technologies. AMPT 2003, Dublin City University, Ireland 2003, vol. II, pp. 1114-1117
 5. Samołyk G. Podstawy analizy procesu kucia matrycowego z wykorzystaniem metody linii poślizgu i charakterystyk. Eksploatacja i Niezawodność nr 2 (2003), s. 56-58
 6. Samołyk G. Dobór wysokości rowka wypływki na etapie projektowania procesu kucia matrycowego. IV Międzynarodowa Sesja Naukowa. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2003, s. 196-200
 7. Samołyk G. Sekwencyjna technika analizy procesu kucia matrycowego oparta na metodzie linii poślizgu i charakterystyk. IV Międzynarodowa Sesja Naukowa. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2003, s. 191-195

   2002

 1. Samołyk G. Wykorzystanie metody linii poślizgu do numerycznej analizy procesu ciągnienia. Mat. konf: I sympozjum doktoranckie. Współczesne technologie w budowie maszyn, maj 2002, Lublin. Wyd. Pol. Lubelskiej, 2002, s. 109-115
 2. Samołyk G. Numeryczne wyznaczanie pola naprężeń metodą linii poślizgu w procesie wyciskania współbieżnego. Mat. konf: 23 MSN , maj2002, Zielona Góra. Mechanika. Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002, s. 128-133

   2001

 1. Pater Z., Samołyk G. System ekspercki wspomagający projektowanie procesów walcowania poprzeczno-klinowego. Folia Societatis Scentiarum Lublinensis vol. 10 (2001), s. 86-94
 2. Pater Z., Samołyk G. Kształtowanie wyrobów niesymetrycznych metodą walcowania poprzeczno-klinowego. II Międzynarodowa Sesja Naukowa. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2001, s. 91-94