Dydaktyka

1. Materiały pomocnicze i konspekty, które są umieszczone na tej stronie internetowej są opracowaniami autorskimi i mają na celu jedynie ułatwić studentom uzupełnienie i uporządkowanie notatek własnych z wykładów. Powielanie, publikowanie, reprodukcja lub jaka kolwiek inna forma upowszechniania jest zabroniona. Również zabrania się wykorzystania tych materiałów (lub konspektów) do celów, które będą niezgodne z prawem.

2. Należy również pamiętać, że korzystając z jakichkolwiek materiałów umieszczonych w internecie, obowiązuje bezwzględne przestrzeganie praw autorskich.

  Zagadnienia dotyczące podstaw obróbki plastycznej

  Zagadnienia dotyczące projektowania procesów obróbki plastycznej

  Zagadnienia dotyczące modelowania numerycznego

  Pozostałe zagadnienia